ARBORIST LINKÖPING ARBORIST LINKÖPING

INTEGRITETSPOLICY

Begär en kostnadsfri offert för trädfällning i Linköping

Integritetspolicy & villkor

Denna integritetspolicy beskriver hur UNIWASH Svenska AB (nedan kallat ”vi”, ”oss” eller ”företaget”) samlar in, använder och skyddar personlig information från användare av vår webbplats: arborist-linköping.se (nedan kallad ”webbplatsen”).

Genom att använda denna webbplats samtycker du till villkoren i denna integritetspolicy.

Insamlad Information:
Vi samlar in personlig information som frivilligt tillhandahålls av användare, exempelvis vid kontaktformulär, registrering för nyhetsbrev eller genom att användaren skickar information via e-post. Denna information kan inkludera, men är inte begränsad till: namn, e-postadress, telefonnummer, företagsinformation och eventuella andra uppgifter som användaren väljer att lämna.

Användning av Information:
Den insamlade informationen används för att svara på förfrågningar, tillhandahålla information om våra tjänster och för administrativa ändamål som rör din användning av webbplatsen.
Vi kan även använda informationen för att skicka dig marknadsföringsmeddelanden om våra tjänster, om du har valt att prenumerera på sådana uppdateringar.

Skydd av Information:
Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda den insamlade informationen mot obehörig åtkomst, förlust eller ändring.

Dela med Tredje Part:
UNIWASH innehar följande rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) avseende behandling av personuppgifter:

  • Rätt till information om hur dina kontaktuppgifter behandlas.
  • Rätt till dina registrerade kontaktuppgifter hos oss inom en acceptabel tidsram i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR).
  • Rätt att begära korrigering av felaktiga uppgifter.
  • Rätt att begära radering av dina kontaktuppgifter.
  • Rätt att begränsa hur denna webbplats får använda dina kontaktuppgifter.

 

För att utöva någon av dessa rättigheter, inklusive att begära korrigering, radering, tillgång, information om behandlingen av dina uppgifter eller begränsning av användningen av dina uppgifter på denna webbplats, vänligen skicka en e-post till info@digitallandlord.se. Denna åtgärd följer de lagliga kraven och regleringarna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Formulär enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Genom att fullborda och skicka in ett formulär på vår webbplats, bekräftar ni härmed ert samtycke till att vi, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och denna integritetspolicy, får behandla och dela era personuppgifter med utvalda företag som är kapabla att hantera ert specifika ärende. Syftet med denna delning är att underlätta processen för er att hitta det mest lämpliga företaget för era behov, baserat på de krav och önskemål ni angivit.

Vi åtar oss att noggrant välja endast de företag som uppfyller våra höga standarder för dataskydd och integritet. Vidare garanterar vi att era personuppgifter endast kommer att delas med dessa utvalda tredje parter i det uttryckliga syftet att assistera er i att hitta rätt företag, och för inga andra ändamål.

För att skydda era personuppgifter, kommer vi att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig tillgång, användning, ändring eller röjande av era personuppgifter. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att genomföra regelbundna säkerhetskontroller och säkerställa att alla tredje parter som vi delar uppgifter med också genomför adekvata skyddsåtgärder för att skydda era uppgifter. Vi kommer inte under några omständigheter att dela era personuppgifter med andra parter utöver de som specificeras, utan ert uttryckliga samtycke.

Utökad rättighet enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Genom att acceptera denna integritetspolicy ger du ditt uttryckliga samtycke till att vi får dela dina personuppgifter med noggrant utvalda tredje parter, inklusive andra företag, för specifika ändamål som anges här. Syftena med denna delning inkluderar, men är inte begränsade till, att förbättra vår service, erbjuda personaliserade erbjudanden och upplevelser, samt för att underlätta transaktioner och kommunikation mellan dig och dessa tredje parter. Vi åtar oss att endast dela dina uppgifter med tredje parter som uppfyller höga dataskyddsstandarder och som är i linje med denna policy och tillämplig lagstiftning, inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR).

Cookies:
Vår webbplats kan använda cookies för att förbättra din användarupplevelse. Du kan välja att inaktivera cookies i din webbläsares inställningar om du föredrar det.

Ändringar i Policyn:
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida med ett uppdateringsdatum.

Kontakta Oss:
Har du några frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på:

info@digitallandlord.se

Genom att använda denna webbplats samtycker du till denna integritetspolicy.

Kundtjänst

Begär en kostnadsfri offert från Arborist Skåne

Genom att använda denna webbplats godkänner du till vår integritetspolicy.